A-M SØRENSEN

 

 

Hvorfor bevare?

 

- En undersøgelse af anvendte bevaringsargumenter

til bevaring af den fysiske og jordfaste kulturarv i Danmark med

fokus på 1980erne og frem til i dag (2007).

 

 

Selve specialet finder du under "Publikationsbidrag".